Sulje video

Työelämätietoa sote-alan osaajille

Omien oikeuksien ja velvollisuuksien tunteminen auttaa uutta sosiaali- ja terveysalan työntekijää tarttumaan rohkeasti alan haasteisiin ja toimimaan oman alansa asiantuntijana. Myös esimies tarvitsee työnsä tueksi kattavat työelämätiedon perusteet. Tehy on yhteistyössä oppilaitosten kanssa laatinut tämän työelämää koskevan tietopaketin. Sivustolta löytyy tukea työelämän kysymyksiin niin alan opiskelijan, työntekijän kuin esimiehenkin tarpeisiin.

Opiskelijalle ja työntekijälle

Esimiehelle

Tehy somessa