8. Esimiesten oikeudet ja velvollisuudet

Esimiehen oikeuksia ja velvollisuuksia voidaan tarkastella eri näkökulmista. Tutustu lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559. Se sisältää paljon erilaisia velvoitteita kaikille terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet on säädetty työsopimuslaissa.

Sosiaali- ja terveysalan esimiesten rooli on merkittävä alan palveluja tuottaessa ja organisoitaessa. Viime vuosina on kuitenkin valitettavasti esiintynyt tapauksia, jossa ylimmät alan johtopaikat on korvattu yleisjohtamisella. Tällä on seurannaisvaikutuksia potilasturvallisuuteen ja alan ammattilaisten työssä jaksamiseen. Työnjohdon pitää olla ammattilaisten käsissä, jotka ymmärtävät asiakkaan tilanteen ja hahmottavat kokonaisuuden. Lue Tehyn, Suomen sairaanhoitajaliiton ja Hallintoylihoitajien kannanotto aiheeseen liittyen.

Tärkeä osa esimiehen oikeuksia ja velvolisuuksia on oman osaamisen arvostus ja oman alan profession esille tuonti. Tämä on jokaisen alan ammattilaisen tehtävä. Meidän on itse tuotava osaamistamme ja sen taloudellisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä esille. Kukaan ei sitä puolestamme tee. Hyviä keinoja osaamisen esille tuontiin ovat aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, aktiivinen hakeutuminen päättäjäpaikoille ja johtaviin tehtäviin, muiden kannustaminen ja alan sisäinen kollegiaalisuus.

 

Oppimistehtävät

 

  1. Mikä on esimiehen koulutusvaatimus?
  2. Mitä tarkoitetaan työnjohto-oikeudella ja tulkintaetuoikeudella?
  3. Mitä tarkoitetaan salassapitovelvollisuudella? Millaista salassapitoa voit edellyttää alaisiltasi tai itseltäsi?
  4. Käy Valviran sivuilla. Miten ammattihenkilöiden toimintaa valvotaan ja miten ammattioikeudet varmistetaan?
  5. Työyhteisö tarvitsee puhetta. Arvioi työyhteisöäsi ja pohdi, millainen vuorovaikutuskulttuuri teillä tällä hetkellä on ja miten teidän tiimityö sujuu?
  6. Miten työpaikallasi on huolehdittu omavalvonnan järjestämisestä?
  7. Pohdi professioiden merkitystä sosiaali- ja terveysalan työympäristössä. Mitä ajatuksia aihe sinussa herättää? Pitääkö professioita mielestäsi vahvistaa vai purkaa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.