Soteosaajaksi-sivuston todistus

 

_____._____.__________

 

___________________  _________________________ on suorittanut Tehy:n Soteosaajaksi verkkovalmennuksen, joka on tarkoitettu esimiehille tai esimiesvalmiuksia opiskeleville.

Oppituntien aiheet:

  1. SOPIMUSPERUSTAINEN TYÖELÄMÄ
  2. PALKKAUS
  3. TEHTÄVÄSIIRROT, TYÖNJAKO JA OSAAMISEN JOHTAMINEN
  4. TYÖAIKA
  5. VUOSILOMA, SAIRAUSLOMA, MUITA LAKISÄÄTEISIÄ VAPAITA
  6. TYÖTURVALLISUUS JA TYÖTERVEYSHOITO
  7. ESIMIESTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
  8. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN.

Yhteystiedot

Tehy ry
Vaihde (09) 5422 7000
etunimi.sukunimi@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy somessa

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehyn opiskelijat

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat

Share This