Sulje video

Arbetslivsinformation för social- och hälsovårdsexperter

Kännedom om de egna rättigheterna och skyldigheterna hjälper nya social- och hälsovårdsanställda att djärvt ta itu med utmaningar inom branschen och agera som experter inom sina respektive områden. Även chefer behöver omfattande grundkunskaper i arbetslivet som stöd för sitt arbete. Tehy har sammanställt detta informationspaket om arbetslivet i samarbete med läroanstalter. På webbplatsen finns information om arbetslivet för såväl studerande, anställda som chefer.

För studerande och anställda

För chefer

De populäraste

För studerande och anställda

Tehy i sociala medier