För chefer

Webbmaterialet är avsett för studerande som studerar närchefsarbete och ledning av hälsovården inom högre yrkeshögskoleexamen, yrkeshögskoleexamen och inom kompletterande studier. Materialet kan även användas av chefer för att friska upp sina kunskaper.

Materialet har utarbetats i samarbete med Tehys regionbyrå i Åbo, Åbo yrkeshögskola och Åbo stad.

Om du har förslag på ändringar eller utvecklingar av webbkursen kan du skriva in dem i diskussionsspalten.

Lektioner