2. I ett ansvarsfullt yrke

Inlärningsuppgifter

 

I Finland är social- och hälsovårdsyrkena noggrant reglerade och de binds av lagar och olika föreskrifter. I detta avsnitt behandlar vi lagen och förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och bekantar oss med juridiken kring registreringar, skadeståndsansvar och uppgiftsöverföringar.

 

  1. Bekanta dig med Statens författningsdatabank FINLEX och sök lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 28.6.1994/559 eller lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 26.6.2015/817 på webbplatsen. Vad säger lagen om fortbildning?

 

  1. Hur organiseras tillsynen över de yrkesutbildade personernas verksamhet och hur går man tillväga i skadefall? Bakgrundsinformation finns på webbplatsen för tillstånds- och tillsynsverket Valvira för social- och hälsovården.

 

  1. Vad betyder egenkontroll? Bekanta dig med antingen social- eller hälsovårdens egenkontrollplan, alltefter din bransch. Varför är det viktigt med egenkontroll?

 

  1. Läs igenom Tehys guide Arbetsfördelningsmodeller– Ska arbetsbeskrivningen utvidgas eller ska uppgifter flyttas (endast på finska). Hur kan arbetsfördelningsmodellen påverka lönesättningen enligt AKTA?

 

  1. Fackförbundet har ett fungerande rättskydd i egen regi samt har tecknat en ansvarsförsäkring (endast på finska) åt dig för skadefall under praktikperioderna under studietiden. Vad har du för nytta av dessa?

 

  1. Visste du att det krävs olika slags kunskaper, kompetenser och färdigheter i arbetslivet? Läs igenom artikeln om arbetslivsfärdigheter och fundera tillsammans med dina kompisar på hurdana färdigheter vårdarbetet kräver.

 

  1. Den bästa möjliga vården av patienter förutsätter ett fungerande samarbete för klienters bästa. Hur skulle du beskriva en god arbetskamrat och vad innebär bra kollegialitet? Hur kan man förbättra samarbetet både inom branschen och inom den egna yrkesgruppen och mellan olika yrkesgrupper?

 

På den bifogade videon berättar Sjuksköterskeförbundet om kollegialitet, men detsamma gäller även för andra yrkesgrupper inom branschen (endast på finska).

Mer information

I tjänsten Opintopolku kan du söka möjliga kompletterande utbildningar.

 

Läs igenom avsnitten som gäller din bransch på SHM:s webbplats för social- och hälsovårdstjänster.

 

Den nya lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården trädde i kraft den 1 mars 2016. På Valviras webbplats finns mycket viktig aktuell information om ämnet.

Mot bättre arbetsfördelning! Förändringar i uppgifter och arbetsfördelningar inom hälso- och sjukvården

Mot bättre arbetsfördelning! Förändringar i uppgifter och arbetsfördelningar inom hälso- och sjukvården

Handboken om förändringar i uppgifter och arbetsfördelningar har utarbetats för att stödja utvecklingen av serviceproduktionen.

I handboken beskrivs förändringstrenderna och de förändringar som gjorts under de senaste åren. Samtidigt har frågor lyfts fram som bör beaktas i förändringsprocesserna. Handboken innehåller anvisningar särskilt för ändringarna i uppgifterna och arbetsfördelningen inom hälso- och sjukvården, men den kan också användas inom andra sektorer.

Handboken har utarbetats i samarbete mellan KT och huvudavtalsorganisationerna.

Publikationens uppgifter

Pris: 10,00 €

Publiceringsår: 2016

 

 

 

 

Ett svar till “2. I ett ansvarsfullt yrke”

  1. Eeva skriver:

    Omavalvonnan tarkoitus on varmistaa, että potilas saa laadukasta ja turvallista hoitoa. Omavalvontasuunnitelma on asiakirja ja siihen kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköään, henkilökunnan toimintaa sekä palvelujen laatua. Sillä kehitetään palvelujen laatua päivittäin ja on se takia todella tärkeä työväline. Suunnitelmassa sovitaan myös menettelytavat havaittujen riskien, vaaratilanteiden ja laadullisten puutteiden ennaltaehkäisemiseksi ja korjaamiseksi.

Lämna ett svar till Eeva Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte.