1. Grunder i arbetsmarknadskunskap

Inlärningsuppgifter

 

Det finländska arbetslivet bygger på lagar, arbets- och tjänstekollektivavtal och arbetsavtal som gäller för enskilda anställningar. Lagar som reglerar arbetslivet är bland annat arbetstidslagen, arbetsavtalslagen, lagen om skydd i arbete och semesterlagen. Läs mer om arbetslivslagstiftningen på webbplatsen för Statens författningsdatabank Finlex.fi.

 

Beslut om grunderna för arbets- och tjänstekollektivavtalen fattas vid förhandlingar mellan arbetsgivarorganisationer och löntagarorganisationer. I Finland är arbetsgivarorganisationerna Finlands Näringsliv EK och KT Kommunarbetsgivarna. Löntagarna hör till branschspecifika fackförbund som har organiserat sig i löntagarcentralorganisationerna SAK, STTK och AKAVA.

 

Förhandlingar mellan staten, arbetsgivare och löntagare kallas förhandlingar om samhällsfördrag. Vid förhandlingarna avtalar man utöver frågor som gäller arbetslivet på en bred front även om bland annat beskattning och utveckling av utkomstskydd och service.

 

 1. Läs mer om det finländska arbetsmarknadssystemet i den bifogade presentationen. Lärde du dig något nytt?

 

 1. Bekanta dig också med webbplatserna för SAK (FFC), AKAVA, STTK, KT och Finlands Näringsliv EK. Vad är organisationens kärnbudskap till besökarna på webbplatsen? Skriv ned varje organisations kärnbudskap med minst två meningar. Finns det information och aktiviteter för studerande på webbplatsen?

 

 1. I Finland omfattar de allmänt bindande kollektivavtalen cirka 90 procent av de anställda. Vilka kollektivavtal är allmänt bindande inom hälsovårdsbranschen? Bekanta dig med kollektivavtalen på Tehys och Kommunarbetsgivarnas webbplatser. Om du redan har varit i arbetslivet vet du vilket kollektivavtal man iakttog på arbetsplatsen?

 

 1. Bekanta dig med lokala avtal på Tehys webbplats. Kommer du på några praktiska exempel där man kunde ingå lokala avtal om saker på arbetsplatser?

 

 1. Om ni arbetar i grupp kan ni göra en förhandlingsövning. En del av deltagarna representerar centralorganisationen på arbetsgivarsidan och en del arbetstagarnas centralorganisation. Hitta på ett par lämpliga förhandlingsteman och förhandla om dem. Glöm inte att motivera era åsikter. Här kan ni använda er till exempel av de förhandlingsteman som fått synlighet i media. Övningen ger också nyttiga förhandlingsfärdigheter.

 

 1. På den finländska arbetsmarknaden finns i dag även många invandrare. Arbetskulturerna är olika i olika länder. Vad kan vi lära oss av kollegor från olika kulturer? Hur kunde fackförbunden bättre stödja invandrare med placeringen i arbetslivet? STTK har gjort videor (endast på finska) om ämnet som kan tjäna som bakgrundsmaterial för dina resonemang.

 

Mer information

 

NTM-centralerna främjar bland annat arbetsmarknadens funktionalitet, utvecklar och samordnar arbetskraftstjänster samt främjar sysselsättning.

 

Visste du att fackförbunden också gör solidaritetsarbete i utvecklingsländer? Gå in på webbplatsen för Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral för mer information (endast på finska).

2 svar till “1. Grunder i arbetsmarknadskunskap”

 1. Eeva skriver:

  Ymmärsinkö oikein, että paikallisella sopimuksella voidaan sopia aamuvuorosta jääminen iltavuoroon vapaaehtoisesti esim. jos iltavuorossa on puutetta henkilökunnasta? Ja se voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti?

  • Päivi Ovaskainen skriver:

   Hei Eeva!
   Yhteen vuoroon vaihtoon ei tarvita paikallista sopimista vaan se tehdään tapauskohtaisesti yleensä suullisesti. Silloin kannattaa tarkistaa luottamusmieheltä, onko sovittu paikallisesti esim. hälytysrahasta. Kannattaa huomioida, että myös ylityö- ja muut epämukavan työajan korvaukset maksetaan tuolloin asianmukaisesti.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.