För studerande och anställda

Välkommen till arbetslivet!

 

Kännedom om de egna rättigheterna och skyldigheterna hjälper nya social- och hälsovårdsanställda att djärvt ta itu med utmaningar inom branschen och agera som experter inom sina respektive områden. Grunden för utvecklingen av expertisen läggs redan under studietiden.

Materialet kan användas av både studerande inom branschen som social- och hälsovårdsexperter som redan är med i arbetslivet. Utbildningswebbplatsen består av sju avsnitt som du kan bekanta dig med antingen självständigt eller tillsammans med andra. Läroanstalter kan använda sig av webbplatsen som stöd för undervisningen. På Infosidan finns flera tips på hur webbplatsen kan utnyttjas i undervisningen.

Lektionerna omfattar utöver material även uppgifter som styr arbetet och som är avsedda att göra det lättare att hitta och förstå väsentlig information samt stödja kollektiva arbetssätt.

 

Med önskan om läroglädje!

Lektioner