6. Arbetstagarens lön

Inlärningsuppgifter

 

Kollektivavtalen garanterar en miniminivå för arbetstagarnas förmåner och löner inom branschen. I arbetsavtal kan man avtala bättre om bland annat lönesättningen och andra förmåner jämfört med lagen och kollektivavtalet.

 

  1. Bekanta dig med avsnittet om lönesättning i kollektivavtalet för din bransch. Vad består arbetstagarens lön av? Hur kan man själv påverka sin lön?

 

  1. Hurdan lön betalas till studerande i arbeten inom den egna branschen under studietiden? Vad ska man beakta om man vikarierar för en legitimerad yrkesutbildad person eller en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning?

 

  1. Hur läser du din lönespecifikation? Bekanta dig med arbetarskyddsförvaltningens webbplats. Där finns också annan nyttig information om lönen.
  2. Man tjänar i regel inte in pension i Finland för arbete utomlands. På vilka villkor tjänar man in pension när man arbetar i Finland respektive utomlands?
  3. På vilka grunder kan arbetsgivaren förutsätta drogtestning då arbetsförhållandet börjar eller under arbetsförhållandet.

Se lagen om integritetsskydd i arbetslivet (paragraf 7 och 8)

Mer information

 

Information om intjänande av pension:

https://www.palkka.fi/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.