3. Arbetsavtal och karriärplanering

Inlärningsuppgifter

 

I detta avsnitt tar vi en närmare titt på arbetsavtalet och vad som avtalas i det. Arbetsavtalet är alltid det viktigaste dokumentet i ditt anställningsförhållande. Glöm inte att alltid begära det i skriftlig form. Det är lättare att återvända till ett skriftligt arbetsavtal om du senare vill kontrollera vilka villkor som gäller för anställningsförhållandet. Även om man alltid borde ingå arbetsavtalet i skriftlig form är även ett muntligt avtal bindande för båda avtalsparterna.

 

1. Sök en arbetsavtalsmodell bland bilagorna till kollektivavtalen. Bekanta dig med modellen och fundera på vad det är som man avtalar om. Vad ska man åtminstone avtala om i ett arbetsavtal? Hur skiljer sig arbetsavtalet från kollektivavtalet?

 

Hjälp med uppgiften får du också av den bifogade videon.

 

Det lönar sig att tänka på den framtida karriären och arbetssökningen redan under studietiden. Den yrkesmässiga utvecklingen, inlärningen och studerandet upphör inte när man utexamineras utan fortsätter genom hela karriären.

 

2. Du är på väg att utexamineras. Bedöm din aktuella kompetens och fundera på i hurdana uppgifter du vill arbeta efter utexamineringen.

 

3. Var tänker du vara om fem år när det gäller karriärutveckling och vad ska du göra för att uppnå detta mål?

 

4. Har du redan bekantat dig med EURES, den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet? Gör ett CV (meritförteckning) i tjänsten på önskat språk.

 

5. Tehy ansvarar för den ekonomiska intressebevakningen i arbetslivet. I anslutning till Tehy verkar ett antal fackliga organisationer och sektioner. Läs mer om organisationen eller sektionen enligt din yrkesgrupp och fundera på hur den kan hjälpa dig med din karriärutveckling.

 

De ovan nämnda organisationerna erbjuder sina medlemmar en e-Portfoliotjänst. Dessutom använder några läroanstalter portfoliotjänsten Kyvyt.fi.

 

Att ingå ett arbetsavtal (endast på finska)

I videon nämner man att prövotiden kan vara maximalt fyra månader. Från början av år 2017 har en förändring i arbetsavtalslagen trätt i kraft. Detta innebär att efter den 1.1.2017 kan man avtala om en prövotid på maximalt sex månader.

Mer information

Har du blivit kallad till en anställningsintervju? Grattis! Här hittar du tips inför intervjun (endast på finska).

 

Sommarjobbare hittar råd i tjänsten Sommarjobbinfo!

 

Är du intresserad av företagande? Titta på en video om företagarens sociala skyddsnät (endast på finska).

Sairaanhoitajien uudet työnkuvat – laatua tulevaisuuden sotepalveluihin. (endast på finska)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.