6. Semester, sjukledighet och andra lagstadgade ledigheter

I det här avsnittet sätter vi oss in i semester- och sjukfrånvarobestämmelserna och nämner familjeledigheterna. På FPA:s webbplats finns information både ur arbetsgivarens och arbetstagarens synvinkel.

Tillfällig vårdledighet är avsedd för situationer där barnet plötsligt insjuknar. Ta reda på när den anställda har rätt till denna ledighet enligt AKTA.

I kollektivavtalen finns närmare bestämmelser om semestern jämfört med de branscher där semestern endast fastställs utifrån semesterlagen.

 

Inlärningsuppgifter

  1. Hur tjänar man in semester?

 

  1. När får man ta ut semester?

 

  1. Vem är berättigad till semesterpenning?

 

  1. Ange ett exempel på sjuklönen inom den offentliga och den privata sektorn.

 

Andra lagstadgade ledigheter är bland annat studieledighet som det står föreskrivet om i lagen om studieledighet och alterneringsledighet som kommer att genomgå betydande ändringar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.