4. Muuttuva työelämä ja osaamisen johtaminen

Sote-alan toimintaympäristö elää jatkuvaa muutoksen aikaa. Pysyviksi suunnitellut työnjaon ratkaisut eivät enää vastaa tämän ajan tarpeisiin. Työnkuvia ja työtehtäviä tulee tässä ajassa tarkastella joustavasti. Henkilöstön osaaminen tulee valjastaa käyttöön työnkuvien rajapintoja tarkastelemalla ja työnkuvia uudistamalla. Asiakkaan palvelukokemus ja teknologian mahdollisuudet tulee nostaa keskiöön uusia malleja rakennettaessa. Palveluiden tulee olla helposti ja oikea-aikaisesti asiakkaan saavutettavissa. Asiakkaalla on oikeus saada turvallista ja laadukasta hoitoa, jonka lähtökohtana on näyttöön perustuva tutkittu tieto ja oikea-aikainen asiantuntija-apu.

Muuttuva työelämä luo omat haasteensa esimiestyölle ja johtamiselle. Vanhat rakenteet ja totutut työmallit pitävät pintansa vahvasti ja muutosjohtamisen taidot esimiestyössä korostuvat. Kehityskeskustelut mahdollistavat osaamisen nykytilan kartoittamisen ja koulutussuunnitelman laatimisen. Dialogia hyödyntäen voidaan päästä aitoon yhdessä tekemiseen ja yhteiskehittämiseen. 

Oppimistehtävät

 

  1. Pohdi omaa työpaikkaasi. Mitä eri ammattiryhmiä työyksikössä työskentelee? Onko nykyiset työtehtävät ja työnjako eri ammattiryhmien välillä työpaikallasi kunnossa? Onko asiantuntijuus hyötykäytössä? Miksi työ on tällä hetkellä organisoitu niin kuin se on?
  2. Muutosjohtamisessa tarvitaan hyviä dialogi- ja organisointitaitoja. Millä tavoin voit harjoittaa omia muutosjohtajan taitojasi?
  3. Sote-alan työpaikat ovat diversiteetiltään hyvin monimuotoisia. Osaaminen vaihtelee mm. iän, etnisen taustan, koulutusten ym. myötä. Diversiteetin johtamistaitoa tarvitaan hyvän työympäristön luomiseen. Miten diversiteetin johtaminen on huomioitu omalla työpaikallasi? Millä tavoin monimuotoisuuden huomioiminen voi parantaa työn tuloksellisuutta?
  4. Millaisia omia kehitys- ja osaamistarpeita tunnistat itselläsi muuttuvan työelämän edessä?
  5. Tehtäväkuvien muutos, laajentaminen ja tehtävänsiirrot tarkoittavat muutosta työntekijöiden palkkausperusteisiin. Millä tavoin huomioit palkkausperusteen muutoksen muutosta johtaessasi?
  6. Demografinen muutos luo paineen kehittää työyksiköihin ennaltaehkäisyä painottavia, kustannustehokkaita ja tehokkaita palvelukokonaisuuksia eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville kansalaisille. Minkä palvelukokonaisuuden nostaisit ensisijaiseksi kehittämiskohteeksi omalla työpaikallasi?
  7. Tutustu ohjeistukseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta ja sen laatimisesta. Oletko tutustunut oman työpaikkasi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.