2. Vastuullisessa ammatissa

Oppimistehtävät

 

Sosiaali- ja terveysalan ammatit ovat Suomessa tarkoin säädeltyjä ammatteja, joita sitovat lait ja erilaiset määräykset. Tässä osiossa käsitellään lakia ja asetusta terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, perehdytään kirjaamisen juridiikkaan, vahingonkorvausvastuuseen sekä tehtäväsiirtoihin.

 

1. Tutustu FINLEX valtion säädöstietopankkiin (www.finlex.fi) ja etsi sivuilta laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559 tai laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 26.6.2015/817. Mitä laissa sanotaan täydennyskoulutuksesta?

2. Miten ammattihenkilöiden toimintaa valvotaan ja miten toimitaan vahinkotapauksissa? Taustatietoa asiaan löydät sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran sivuilta.

3. Mitä tarkoittaa omavalvonta? Tutustu ammattialasi mukaan joko sosiaali- tai terveydenhuollon omavalvontasuunnitelmaan. Miksi omavalvonta on tärkeää?

4. Tutustu Tehyn oppaaseen Työnjakomallit – Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä. Millaisia vaikutuksia työnjakomallilla voi olla palkkaukseen KVTES:n mukaan?

5. Ammattijärjestön jäsenyydellä vakuutat itsesi työelämässä. Tarkista vakuutusturvan sisältö Tehyn sivuilta. Mitä hyötyä sinulle on vakuutuksista työelämässä?

6. Tiesitkö, että työelämässä tarvitaan erilaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia? Tutustu työelämävalmiuksista kertovaan artikkeliin ja pohdi kavereiden kanssa millaisia valmiuksia hoitotyön työpaikoilla on hyvä olla?

7. Pohdi miten hallitset työelämätaidot. Mitä hallitset jo hyvin ja missä on vielä kehitettävää? Voit käyttää pohdinnan tukena STTK:n Työelämään -sivustoa.

8. Potilaan paras mahdollinen hoito edellyttää hyvää yhdessä toimimista ja yhteistyötä asiakkaan hyväksi. Millainen sinun mielestä on hyvä työkaveri ja millaista on hyvä kollegiaalisuus? Miten yhteistyötä alalla voitaisiin parantaa sekä oman ammattiryhmän sisällä, että muiden ammattiryhmien välillä? Pohdi miten voit omalta osaltasi edistää kollegiaalisuutta työpaikalla?

9. Millaista on hyvä perehdytys? Mitä itse toivot perehdytykseltä, kun aloitat uudessa työssä?

10. Mitä asioita pitää  ottaa huomioon sijaistaessaan laillistettua tai nimekesuojattua ammattihenkilöä?

11. Millä perusteella työantaja voi edellyttää huumetestausta työhön tullessa ja työsuhteen aikana? Ks. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (pykälät 7 & 8)

Yksi vastaus artikkeliin “2. Vastuullisessa ammatissa”

  1. Eeva sanoo:

    Omavalvonnan tarkoitus on varmistaa, että potilas saa laadukasta ja turvallista hoitoa. Omavalvontasuunnitelma on asiakirja ja siihen kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköään, henkilökunnan toimintaa sekä palvelujen laatua. Sillä kehitetään palvelujen laatua päivittäin ja on se takia todella tärkeä työväline. Suunnitelmassa sovitaan myös menettelytavat havaittujen riskien, vaaratilanteiden ja laadullisten puutteiden ennaltaehkäisemiseksi ja korjaamiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.