2. Vastuullisessa ammatissa

Oppimistehtävät

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammatit ovat Suomessa tarkoin säädeltyjä ammatteja, joita sitovat lait ja erilaiset määräykset. Tässä osiossa käsitellään lakia ja asetusta terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, perehdytään kirjaamisen juridiikkaan, vahingonkorvausvastuuseen sekä tehtäväsiirtoihin.

 

1. Tutustu FINLEX valtion säädöstietopankkiin (www.finlex.fi) ja etsi sivuilta laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559 tai laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 26.6.2015/817 . Mitä laissa sanotaan täydennyskoulutuksesta?

 

2. Miten ammattihenkilöiden toimintaa valvotaan ja miten toimitaan vahinkotapauksissa? Taustatietoa asiaan löydät sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran sivuilta.

 

3. Mitä tarkoittaa omavalvonta? Tutustu ammattialasi mukaan joko sosiaali- tai terveydenhuollon omavalvontasuunnitelmaan.  Miksi omavalvonta on tärkeää?

 

4. Tutustu Tehyn oppaaseen Työnjakomallit – Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä. Millaisia vaikutuksia työnjakomallilla voi olla palkkaukseen KVTES:n mukaan?

 

5. Ammattijärjestö on ottanut sinulle jo opiskeluajan harjoittelujaksoille vahinkotapahtumien varalle vastuuvakuutuksen ja oikeusturvavakuutuksen. Mitä hyötyä sinulle on vakuutuksista?

 

6. Tiesitkö että työelämässä tarvitaan erilaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia? Tutustu työelämävalmiuksista kertovaan artikkeliin ja pohdi kavereiden kanssa millaisia valmiuksia hoitotyön työpaikoilla on hyvä olla?

 

7. Potilaan paras mahdollinen hoito edellyttää hyvää yhdessä toimimista ja yhteistyötä asiakkaan hyväksi. Millainen sinun mielestä on hyvä työkaveri ja millaista on hyvä kollegiaalisuus? Miten yhteistyötä alalla voitaisiin parantaa sekä oman ammattiryhmän sisällä, että muiden ammattiryhmien välillä?

 

Oheisella videolla Sairaanhoitajaliitto kertoo kollegiaalisuudesta, mutta samat asiat koskettavat kaikkia muitakin alalla työskenteleviä ammattiryhmiä.

 

 

Lisää aiheesta

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

 

Opintopolusta voit etsiä täydennyskoulutusmahdollisuuksia 

 

Tutustu omaa ammattialaasi koskeviin osioihin STM:n sosiaali- ja terveyspalvelut sivulla

 

Sosiaalihuollon uusi ammattihenkilölaki tuli voimaan 1.3.2016 alkaen.  Valviran sivuilta löydät paljon tärkeää ajankohtaistietoa aiheesta.

 

Työelämätaidot nyt ja tulevaisuudessa:

Seitsemän yrityksen hallinnossa työskentelevää henkilöä kertoo videolla, millaisia työelämätaitoja heidän työpaikallaan arvostetaan.

Kuntatyönantaja on julkaissut uuden oppaan. Toimivaan työnjakoon! Tehtävien ja työnjakojen muutokset terveydenhuollossa

 

 

Yksi vastaus artikkeliin “2. Vastuullisessa ammatissa”

  1. Eeva sanoo:

    Omavalvonnan tarkoitus on varmistaa, että potilas saa laadukasta ja turvallista hoitoa. Omavalvontasuunnitelma on asiakirja ja siihen kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköään, henkilökunnan toimintaa sekä palvelujen laatua. Sillä kehitetään palvelujen laatua päivittäin ja on se takia todella tärkeä työväline. Suunnitelmassa sovitaan myös menettelytavat havaittujen riskien, vaaratilanteiden ja laadullisten puutteiden ennaltaehkäisemiseksi ja korjaamiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.