2. Sopimusperustainen työelämä

Suomalainen työelämä perustuu lainsäädäntöön, työ- ja virkaehtosopimuksiin ja työsopimuksiin. Suomalainen sosiaali- ja tulopolitiikka perustuu kolmikantaiseen järjestelmään, jossa työmarkkinakeskusjärjestöt ja valtiovaltaa edustava maan hallitus sopivat toimista yhdessä. Kolmikantaisesti sovitaan mm. sosiaaliturvauudistuksista, verotuksen muutoksista ja työelämään sekä työoloihin vaikuttavasta lainsäädännöstä. Tehy sopii työpaikoilla noudatettavien työ- ja palvelussuhteen ehdoista työ- ja virkaehtosopimuksilla. Sopijaosapuolena näissä neuvotteluissa toimivat järjestäytyneet työnantajat ja työnantajajärjestöt. Sopimukset solmitaan yleensä yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Oppimistehtävät

1. Suomessa yleissitovien työehtosopimusten piirissä työskentelee noin 90% työntekijöistä. Mitkä työehtosopimukset terveyden- ja sosiaalihuoltoalalla ovat yleissitovia?

2. Mitä paikallinen sopiminen tarkoittaa? Miten esimiehenä voit vaikuttaa paikalliseen sopimiseen?

3. Miten normaalisitova työehtosopimus eroaa yleissitovasta työehtosopimuksesta?

4. Työsuhteesta sovitaan työntekijän ja työnantajan välillä työsopimuksella, joka kannattaa aina tehdä kirjallisena

a.) Mistä asioista työsopimuksella sovitaan?

b.) Mitä tulee huomioida, kun palkkaat sijaisen laillistetun ammattihenkilön tehtävään?

c.) Mikä on koeajan pituus määräaikaisilla työntekijöillä?

5) Olet palkkaamassa uutta työntekijää. Sinulla on mahdollisuus valita sijaisena pitkään toiminut tai uusi talon ulkopuolelta tuleva hakija? Kumman valitset ja millä perusteella? Entä saatko kysyä hakijoilta heidän terveydentilastaan?

 

Työsopimuksen tekeminen (lähde STTK:n verkkosivut)

 

 

Huom! Videolla mainitaan, että koeaika voi kestää enintään neljä kuukautta. Kuitenkin vuoden 2017 alusta on astunut voimaan työsopimuslain muutos, jonka vuoksi 1.1.2017 alkaen voidaan työsopimukseen sopia enintään kuuden kuukauden koeajasta.

 

Yksi vastaus artikkeliin “2. Sopimusperustainen työelämä”

  1. testi sanoo:

    Testaillaas kommentointia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.