2. Työehto- ja työsopimusten pelisäännöt

Suomalaisen työelämän normiperusta muodostuu lainsäädännöstä, työ- ja virkaehtosopimuksista ja yksittäisiä työsuhteita koskevista työsopimuksista.Suomalainen tulopolitiikka on ollut esimerkki kolmikantaisesta yhteistyöstä työmarkkinakeskusjärjestöjen ja valtiovaltaa edustavan hallituksen välillä. Yhteistyössä on sovittu mm. sosiaaliturvauudistuksista, verotuksen muutoksista ja työelämään ja sekä työoloihin vaikuttavasta lainsäädännöstä.

 

Tehy sopii jäsentensä työ- ja palvelussuhteen ehdoista työ- ja virkaehtosopimuksilla. Sopimukset solmitaan yleensä yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 

1. Suomessa yleissitovien työehtosopimusten piirissä työskentelee noin 90% työntekijöistä. Mitkä työehtosopimukset terveyden- ja sosiaalihuoltoalalla ovat yleissitovia?

 

2. Mitä paikallinen sopiminen tarkoittaa? Miten esimiehenä voit vaikuttaa paikalliseen sopimiseen?

 

Oppimistehtävät

 

Uuden työntekijän rekrytointi

 

Työntekijäjärjestöt sopivat työehtosopimukset työnantajajärjestöjen kanssa. Tehy on ollut mukana neuvottelemassa useita eri työehtosopimuksia.

 

Työntekijä ja työnantaja laativat keskenään työsopimuksen, joka kannattaa aina tehdä kirjallisena.

 

Työsopimuksen muistilista

 

1) Mistä asioista työsopimuksella sovitaan?

 

2) Olet palkkaamassa kesäksi työntekijää. Mitä asioita sinun tulee huomioida, kun palkkaat sijaisen laillistetun ammattihenkilön tilalle?

Ks. myös linkki Valehoitajaksi ei valmistuta.

 

3) Mikä on koeajan pituus määräaikaisilla työntekijöillä?
– katso koeaikapurkuun liittyvä artikkeli Kuntatyönantaja lehdestä 4/2014 s. 33

 

4) Saako työnhakijan terveydentilasta kysyä työhaastattelussa?

 

5) Olet palkkaamassa uutta työntekijää. Sinulla on mahdollisuus valita sijaisena pitkään toiminut tai uusi talon ulkopuolelta tuleva hakija? Kumman valitset ja millä perusteella?

 

Tehyn sivuilta löydät lisää tietoa määräaikaisista työsopimuksista.

 

Työsopimuksen tekeminen (lähde STTK:n verkkosivut)

 

 

Videolla mainitaan, että koeaika voi kestää enintään neljä kuukautta. Kuitenkin vuoden 2017 alusta on astunut voimaan työsopimuslain muutos, jonka vuoksi 1.1.2017 alkaen voidaan työsopimukseen sopia enintään kuuden kuukauden koeajasta.

 

Lisää aiheesta

Yksi vastaus artikkeliin “2. Työehto- ja työsopimusten pelisäännöt”

  1. testi sanoo:

    Testaillaas kommentointia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.