1. Työmarkkinatiedon perusteet

Oppimistehtävät

 

Suomalainen työelämä perustuu lakeihin, työ- ja virkaehtosopimuksiin ja yksittäisiä työsuhteita koskeviin työsopimuksiin. Työelämää sääteleviä lakeja ovat mm. työaikalaki, työsopimuslaki, työturvallisuuslaki ja vuosilomalaki. Työelämää säätelevään lainsäädäntöön voit perehtyä Valtion säädöstietopankissa Finlex.fi.

 

Työ- ja virkaehtosopimusten perusteista päätetään työnantajajärjestöjen ja palkansaajajärjestöjen välisissä neuvotteluissa. Suomessa työnantajajärjestöinä toimivat Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Kuntatyönantajat KT. Palkansaajat kuuluvat ammattialakohtaisiin ammattiliittoihin, jotka ovat järjestäytyneet palkansaajakeskusjärjestöiksi SAK, STTK ja AKAVA.

 

Valtion, työnantajien ja palkansaajien välisiä neuvotteluja kutsutaan yhteiskuntasopimusneuvotteluiksi. Niissä sovitaan työelämää laajasti koskevien kysymysten lisäksi mm. verotuksesta sekä toimeentuloturvan ja palvelujen kehittämisestä.

 

1. Tutustu Suomen työmarkkinajärjestelmään oheisen esityksen avulla. Opitko jotain uutta?

 

2. Tutustu myös SAK:n, AKAVA:n, STTK:n, KT:n ja EK:n nettisivuihin. Mikä on ydinviesti järjestön sivulla kävijälle? Kirjaa ylös jokaisesta järjestöstä ainakin kahdella lauseella ydinviesti. Löytyykö sivuilta tietoa ja toimintaa opiskelijoille?

 

3. Suomessa yleissitovien työehtosopimusten piirissä työskentelee noin 90% työntekijöistä. Mitkä työehtosopimukset terveydenhuoltoalalla ovat yleissitovia? Tutustu työehtosopimuksiin Tehyn kotisivuilla. Jos olet ollut työssä, niin tiedätkö mitä työehtosopimusta työpaikalla on noudatettu?

 

4. Tutustu Tehyn sivuilla paikalliseen sopimiseen. Keksitkö käytännön esimerkkejä, joissa voisi sopia asioista paikallisesti työpaikalla?

 

5. Jos teette tehtäviä ryhmässä, niin voitte tehdä neuvotteluharjoituksen. Osa osallistujista edustaa työnantajapuolen keskusjärjestöä ja osa työntekijäpuolen keskusjärjestöä. Keksikää muutama neuvoteltavaa aihetta ja käykää näistä neuvotteluja, perustelkaa omat näkemyksenne. Aiheiden ideoinnissa voi hyödyntää mediassa esillä olleita neuvotteluaiheita. Harjoituksessa oppii samalla hyödyllisiä neuvottelutaitoja.

 

6. Suomen työmarkkinoilla toimii nykyisin paljon maahanmuuttajia. Erilaisilla mailla on erilaisia työkulttuureja. Mitä voimme oppia eri kulttuureista tulevilta kollegoilta? Miten ammattiliitot voisivat tukea paremmin maahanmuuttajia työelämään sijoittumisessa? STTK on tehnyt aiheesta videoita, joista saat taustamateriaalia pohdintoihisi.  Tehyn sivuilta löytyy informaatiota myös englanniksi.

 

Lisää aiheesta

ELY-keskukset mm. edistävät työmarkkinoiden toimivuutta, kehittävät ja koordinoivat työvoimapalveluja sekä edistävät työllisyyttä.

 

Tiesitkö, että ammattiliitot tekevät myös solidaarisuustyötä kehittyvissä maissa? Käy tutustumassa Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen SASK:n sivuihin.

2 vastausta artikkeliin “1. Työmarkkinatiedon perusteet”

 1. Eeva sanoo:

  Ymmärsinkö oikein, että paikallisella sopimuksella voidaan sopia aamuvuorosta jääminen iltavuoroon vapaaehtoisesti esim. jos iltavuorossa on puutetta henkilökunnasta? Ja se voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti?

  • Päivi Ovaskainen sanoo:

   Hei Eeva!
   Yhteen vuoroon vaihtoon ei tarvita paikallista sopimista vaan se tehdään tapauskohtaisesti yleensä suullisesti. Silloin kannattaa tarkistaa luottamusmieheltä, onko sovittu paikallisesti esim. hälytysrahasta. Kannattaa huomioida, että myös ylityö- ja muut epämukavan työajan korvaukset maksetaan tuolloin asianmukaisesti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.