9. Työsuhteen päättyminen

Työsuhde voi päättyä monesta eri syystä. Tehy on koonnut sivulleen kattavan tietopaketin erilaisista työsuhteen päättymiseen liittyvistä teemoista.

Oppimistehtävät

  1. Mitkä ovat työnantajan työeläkkeeseen liittyvät velvollisuudet?
  2. Miten palkansaajan ja yrittäjän eläketurvat eroavat toisistaan?
  3. Miten ohjeistat työntekijää eläkkeelle siirtymiseen liittyvässä prosessissa?
  4. Yhteistoiminnan tarkoituksena on yrityksen toiminnan ja työolosuhteiden kehittäminen. Millainen ohjeistus työpaikallasi on yhteistoimintamenettelyyn?
  5. Työsuhteen voi irtisanoa taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Tutustu työnantajan koulutus- ja takaisinottovelvoitteisiin.
  6. Työnantajan on hyvä olla tietoinen työttömyyteen liittyvistä työttömyystuista, jotta osaa ohjeistaa työntekijää työsuhteen päättymisen hetkellä. Tutustu eri tukimuotoihin. Työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa maksetaan Kelasta. Ansiopäivärahaa maksetaan siitä työttömyyskassasta, minkä jäsen työntekijä on. Palkansaajat ja yrittäjät kuuluvat eri työttömyyskassoihin.
  7. Mitä eroa on toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen ja määräaikaisen työsopimuksen irtisanomisella?
  8. Mitä tarkoittaa työsuhteen purku ja milloin sen voi tehdä?
  9. Mitä eroa on suppealla ja laajalla työtodistuksella?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.