4. Vuosiloma ja sairausloma

Oppimistehtävät

 

Tässä osiossa pääset tutustumaan vuosiloma- ja sairauspoissaolosäännöksiin.

Vuosiloman kertymisestä, antamisesta ja vuosilomapalkasta säädetään vuosilomalaissa. Vuosilomalakiin tuli muutoksia v. 2019. Työehtosopimuksissa loman määräytymisestä on voitu sopia paremmin kuin vuosilomalaissa.
Työehtosopimuksista löydät tarkat tiedot, mitä vuosilomista ja sairastamisesta on sovittu.

Kun työntekijä sairastuu ennen vuosilomaa tai vuosiloman alkaessa, hänen on pyydettävä vuosiloman siirtoa työnantajalta mahdollisimman pian ja esitettävä selvitys työkyvyttömyydestään (lähtökohtaisesti lääkärintodistus) työnantajan pyynnöstä. Työnantajan on silloin siirrettävä vuosiloma myöhempään ajankohtaan. Kunta-alalla pyynnöksi riittää, että työntekijä toimittaa selvityksen työnantajalle mahdollisimman pian.

 

Perehdy edellä mainittujen lähteiden avulla alla oleviin kysymyksiin:

1. Miten vuosilomaa ansaitaan? Mitä tarkoittaa lomanmääräytymisvuosi?

2. Koska vuosiloman saa pitää? Miten lomien ajankohdasta sovitaan työpaikoilla ja milloin loman ajankohta pitää ilmoittaa työntekijälle?

3. Kuka on oikeutettu lomarahaan? Entä mitä tapahtuu työsuhteen päättyessä pitämättömälle vuosilomalle?

4. Kerro esimerkki julkiselta ja yksityiseltä sektorilta sairasajan palkkauksesta.

5. Selvitä miten oppilaitoksessasi sairastumisesta aiheutuvat poissaolot vaikuttavat käytännön jaksoihin ja niiden korvaamiseen.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.