Välj en sida

4. SEMESTER OCH SJUKLEDIGHET

 

Inlärningsuppgifter

 

I detta avsnitt tar vi en närmare titt på arbetsavtalet och vad som avtalas i det. Arbetsavtalet är alltid det viktigaste dokumentet i ditt anställningsförhållande. Glöm inte att alltid begära det i skriftlig form. Det är lättare att återvända till ett skriftligt arbetsavtal om du senare vill kontrollera vilka villkor som gäller för anställningsförhållandet. Även om man alltid borde ingå arbetsavtalet i skriftlig form är även ett muntligt avtal bindande för båda avtalsparterna.

1. Sök en arbetsavtalsmodell bland bilagorna till kollektivavtalen. Bekanta dig med modellen och fundera på vad det är som man avtalar om. Vad ska man åtminstone avtala om i ett arbetsavtal? Hur skiljer sig arbetsavtalet från kollektivavtalet?

Hjälp med uppgiften får du också av den bifogade videon.

Det lönar sig att tänka på den framtida karriären och arbetssökningen redan under studietiden. Den yrkesmässiga utvecklingen, inlärningen och studerandet upphör inte när man utexamineras utan fortsätter genom hela karriären.

2. Du är på väg att utexamineras. Bedöm din aktuella kompetens och fundera på i hurdana uppgifter du vill arbeta efter utexamineringen.

3. Var tänker du vara om fem år när det gäller karriärutveckling och vad ska du göra för att uppnå detta mål?

4. Har du redan bekantat dig med EURES, den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet? Gör ett CV (meritförteckning) i tjänsten på önskat språk.

5. Tehy ansvarar för den ekonomiska intressebevakningen i arbetslivet. I anslutning till Tehy verkar ett antal fackliga organisationer och sektioner. Läs mer om organisationen eller sektionen enligt din yrkesgrupp och fundera på hur den kan hjälpa dig med din karriärutveckling.

De ovan nämnda organisationerna erbjuder sina medlemmar en e-Portfoliotjänst. Dessutom använder några läroanstalter portfoliotjänsten Kyvyt.fi.

 

Att ingå ett arbetsavtal (endast på finska)

I videon nämner man att prövotiden kan vara maximalt fyra månader. Från början av år 2017 har en förändring i arbetsavtalslagen trätt i kraft. Detta innebär att efter den 1.1.2017 kan man avtala om en prövotid på maximalt sex månader.

 

 

Endast på finska 

Mer information

Har du blivit kallad till en anställningsintervju? Grattis! Här hittar du tips inför intervjun (endast på finska).

Sommarjobbare hittar råd i tjänsten Sommarjobbinfo!

Är du intresserad av företagande? Titta på en video om företagarens sociala skyddsnät (endast på finska).

Sairaanhoitajien uudet työnkuvat – laatua tulevaisuuden sotepalveluihin. (endast på finska)

ALLA LEKTIONER

1. GRUNDER I ARBETSMARKNADSKUNSKAP

1. GRUNDER I ARBETSMARKNADSKUNSKAP

Inlärningsuppgifter   Det finländska arbetslivet bygger på lagar, arbets- och tjänstekollektivavtal och arbetsavtal som gäller enskilda anställningar. Lagar som reglerar arbetslivet är bland annat arbetstidslagen, arbetsavtalslagen, lagen om skydd i arbete och...

2. I ETT ANSVARSFULLT YRKE

2. I ETT ANSVARSFULLT YRKE

Inlärningsuppgifter   I Finland är social- och hälsoyrkena noggrant reglerade och binds av lagar och olika föreskrifter. I detta avsnitt behandlar vi lagen och förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och bekantar oss med juridiken kring...

3. ARBETSAVTAL OCH KARRIÄRPLANERING

3. ARBETSAVTAL OCH KARRIÄRPLANERING

Inlärningsuppgifter   I detta avsnitt tar vi en närmare titt på arbetsavtalet och vad som avtalas i det. Arbetsavtalet är det viktigaste dokumentet i ditt anställningsförhållande. Glöm inte att alltid kräva det i skriftlig form. Det är lättare att återvända till...

5. HÄLSOVÅRDENS ARBETSLÖSHETSKASSA

5. HÄLSOVÅRDENS ARBETSLÖSHETSKASSA

Inlärningsuppgifter   I detta avsnitt lär du dig mer om bestämmelserna om semestrar och sjukfrånvaro. Om intjänande och beviljande av semester samt semesterlönen föreskrivs i semesterlagen. Semesterlagen ändrades år 2019. Man har kunnat avtala om fastställandet...

6. ARBETSTAGARENS LÖN

6. ARBETSTAGARENS LÖN

Inlärningsuppgifter   Kollektivavtalen garanterar en miniminivå för arbetstagarnas förmåner och löner inom branschen. I arbetsavtal kan man avtala bättre om bland annat lönesättning och andra förmåner jämfört med lagen och kollektivavtalet.   Läs avsnittet...

7. SOM MEDLEM I TEHY

7. SOM MEDLEM I TEHY

Inlärningsuppgifter   Efter att du börjat studera inom branschen ska du ansluta dig som medlem i Tehy. Du får värdefulla förmåner med detsamma samt ett försäkringsskydd som är nödvändigt inom branschen. Vi har försäkrat våra studerandemedlemmar även med en gratis...

SLUTPROV

SLUTPROV

Har du fått ny kunskap?   När du har gått igenom skolningsinnehållet på sidorna har du fått kunskap för att kunna svara på dessa frågor. Du kan med testen kontrollera om du klarar av att svara på frågorna.  Mer information Om någon fråga kändes svår, så...

Fråga, kommentera

0 kommentarer

Skicka en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kontaktuppgifter

Tehy ry
Växel (09) 5422 7000
fornamn.efternamn@tehy.fi

www.tehy.fi

Tehy i sociala medier

Sivuston tuotanto
Edita Publishing Oy

Tehys studerande

opiskelijat@tehy.fi

Lisätietoja Tehyn opiskelijayhdistyksestä:
https://www.tehy.fi/fi/opiskelijat

Share This