5. Työaika

Toimivilla työaikajärjestelyillä voidaan edistää työntekijöiden jaksamista, turvata työnantajan palvelun tarve ja pitää huolta terveydenhuoltoalan vetovoimaisuudesta. Työaikalakia sovelletaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetun työsopimuksen sekä virkasuhteen perusteella tehtävään työhön, jollei toisin säädetä.

 

Työaika-autonomia on yhteisöllistä työvuorosuunnittelua, jossa jokainen työntekijä suunnittelee omat työvuoronsa yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Suunnittelu tehdään yhteisesti sovittujen pelisääntöjen ja olemassa olevien reunaehtojen (mm. työehtosopimukset, työaikalaki, paikalliset sopimukset, organisaation/yksikön toiminta) puitteissa. Tutustu Työterveyslaitoksen sivujen työaikaa koskevaan osioon ja lue suositukset työvuorojen suunnitteluun. Tehyn kotisivuilta löytyy kattava tietopaketti työaikaan liittyvistä kysymyksistä.

 

Oppimistehtävät

1) Mitä työvuorotaulukon julkisuudesta on säädetty? Milloin viimeistään työvuoroluettelo tulee antaa työntekijöille tiedoksi?

2) Mikä on perusteltu syy vahvistetun työvuorotaulukon yksipuoliselle muuttamiselle?

3) Miten ylityöstä sovitaan ja miten se tulisi korvata?

4) Pitääkö yksityisen työnantajan maksaa iltavuorolisää kello 18 jälkeen?

5) Vertaile yleistyöaikaa ja jaksotyöaikaa. Miten ylityö korvataan ko. työaikamuodoissa?

6) Miten ruokatauko järjestetään eri työaikamuodoissa? Pohdi onko omalla työpaikkallasi mahdollista pitää keskeytymätön ruokatauko.

7) Miten työaikakirjanpito on huolehdittu työpaikallasi?

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.