5. Työaika

Oppimistehtävät

 

Toimivilla työaikajärjestelyillä voidaan edistää työntekijöiden jaksamista, turvata työnantajan palvelun tarve ja pitää huolta terveydenhuoltoalan vetovoimaisuudesta. Työaikalaki sovelletaan työsopimuslain (55/2001) (55/2001) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetun työsopimuksen sekä virkasuhteen perusteella tehtävään työhön, jollei toisin säädetä.

 

Työaika-autonomia on yhteisöllistä työvuorosuunnittelua, jossa jokainen työntekijä suunnittelee omat työvuoronsa yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa yhteisesti sovittujen pelisääntöjen ja olemassa olevien reunaehtojen (työehtosopimukset, työaikalaki, paikalliset sopimukset, organisaation/yksikön toiminta) puitteissa. Ks. Työterveyslaitoksen sivut    Katso myös työaikaa käsittelevät sivut.

 

Työaikaan terveydenhuollossa on tullut merkittäviä uudistuksia, joita on kattavasti käsitelty Tehyn sivuilla.

 

Työaikakokeilusta löydät mielenkiintoisen artikkelin Kuntatyönantaja lehdestä 4/2014 sivuilta 6- 7

Katso KVTES:n yleistyöaika ja jaksotyövertailutaulukko (vaatii kirjautumisen Tehyn sivuille)

Työvuorotaulukko

1) Mitä työvuorotaulukon julkisuudesta on säädetty?

2) Mikä on perusteltu syy vahvistetun työvuorotaulukon yksipuoliselle muuttamiselle?

3) Miksi ylityön korvaamiseen tunti tunnista ei kannata suostua?

4) Pitääkö yksityisen työnantajan maksaa iltavuorolisää kello 18 jälkeen?

5) Vertaile yleistyöaikaa ja jaksotyöaikaa. Miten ylityö korvataan ko. työaikamuodoissa?

6) Miten ruokatauko järjestetään eri työaikamuodoissa?

 

Lisää aiheesta

Virve Hietala. Pia Malin. Työaika-autonomia terveydenhuollossa
Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. 2016. Metropolia amk.
Katso gradu HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA TYÖAIKA-AUTONOMIAN
TOTEUTUMISESTA JA MERKITYKSESTÄ TYÖHYVINVOINTIIN JA YHTEISÖLLISYYTEEN
Aila Immonen, Itä-Suomen yliopisto, 2013.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.