7. Työturvallisuus ja työterveyshuolto

Työnantajalla on laissa säädetty vastuu työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Työnantaja vastaa myös työsuojelutoiminnasta ja työympäristön parantamisesta aiheutuvista kustannuksista. Työntekijän on omalta osaltaan työturvallisuuslain mukaan huolehdittava omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työsuojeluhallinto, työterveyshuolto ja muut asiantuntijapalvelut tukevat työpaikkojen toimintaa. Tutustu työturvallisuuslakiin ja työterveyshuoltolakiin 

Aluehallintoviraston työsuojeluhallinnon tärkein tavoite on ylläpitää ja edistää työsuhteessa olevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja. Työsuojeluhallinnon tärkein tehtävä on valvoa määräysten noudattamista. Valvonnan lisäksi työsuojeluhallinnon tehtävänä on mm. antaa ohjeita ja neuvoja työsuojelusäännösten ja -määräysten soveltamisesta. Lisäksi se tekee yhteistyötä työsuojeluasioissa työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen kanssa.

Esimiehellä on tärkeä rooli työyhteisön työhyvinvoinnin ylläpitäjänä. Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työ sujuu mielekkäästi turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työympäristössä. Työhyvinvointi näkyy yksilöiden ja työyhteisöjen toiminnan sujumisena ja osaamisen kehittymisenä sekä myönteisinä asenteina. Esimiehen on huolehdittava myös omasta työhyvinvoinnistaan.

Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla on osa johtamista. Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla on työnantajien, työntekijöiden ja yhteiskunnan moniammatillista yhteistyötä työssäkäyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Oppimistehtävät

 1. Mitä kuuluu lakisääteiseen työterveyshuoltoon? Mitkä työterveyshuollon palvelut ovat työnantajalle harkinnanvaraisia?
 2. Voiko työnantaja velvoittaa kausi-influenssarokotteen ottamiseen? Tutustu Tehyn koontisivuun rokotuksista.
 3. Ketkä osallistuvat yleensä työsuojelutarkastukseen ja miten esimiehenä valmistaudut tarkastukseen? Katso työsuojeluvalvonnan ohjeet.
 4. Työilmapiiriin vaikuttavat olennaisesti luottamukselliset ja avoimet suhteet työpaikalla. Miten esimies voi tukea alaistaitojen kehittymistä työyhteisössään?
 5. Epäasialliseen kohteluun tulee työpaikalla olla nollatoleranssi. Tutustu vastuisiin kiusaamistilanteessa. Millä tavoin sinä lähdet selvittämään epäasiallista kohtelua / kiusaamistilannetta omalla työpaikallasi? Millaisen jatkoseurannan järjestät asian tiimoilla?
 6. Mitä tarkoitetaan työyhteisösovittelulla?
 7. Miten sisäilmaepäilyyn tulee reagoida ja miten sitä lähdetään selvittämään työpaikalla?
 8. Miten edistät ja valvot työn eettisiä periaatteita omalla työpaikallasi?
 9. Miten varaudut ennalta työpaikan potentiaalisiin työpaikkaväkivaltatilanteisiin? Miten huomioit turvallisuusuhat työjärjestelyissä? Miten toimit, jos työpaikallasi on altistuttu työpaikkaväkivallalle?
 10. Työntekijät kuormittuvat työssä eri tavoin. Miten vähennät psykososiaalista kuormistusta omassa työyhteisössäsi?

Yksi vastaus artikkeliin “7. Työturvallisuus ja työterveyshuolto”

 1. testi sanoo:

  Kommentoidaas vähä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.