7. Työturvallisuus ja työterveyshuolto

Oppimistehtävät

 

Työnantajalla on laissa säädetty vastuu työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Työnantaja vastaa myös työsuojelutoiminnasta ja työympäristön parantamisesta aiheutuvista kustannuksista. Työntekijän on omalta osaltaan työturvallisuuslain mukaan huolehdittava omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työsuojeluhallinto, työterveyshuolto ja muut asiantuntijapalvelut tukevat työpaikkojen toimintaa.

 

Linkit työturvallisuuslakiin ja työterveyshuoltolakiin.

 

Aluehallintoviraston työsuojeluhallinnon tärkein tavoite on ylläpitää ja edistää työsuhteessa olevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja.

 

Työsuojeluhallinnon tärkein tehtävä on valvoa määräysten noudattamista.

 

Valvonnan lisäksi työsuojeluhallinnon tehtävänä on mm. antaa ohjeita ja neuvoja työsuojelusäännösten ja -määräysten soveltamisesta. Lisäksi se tekee yhteistyötä työsuojeluasioissa työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen kanssa.

 

Esimiehellä on tärkeä rooli työyhteisön työhyvinvoinnin ylläpitäjänä. Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työympäristössä ja -yhteisössä. Työhyvinvointi näkyy yksilöiden ja työyhteisöjen toiminnan sujumisena ja osaamisen kehittymisenä sekä myönteisinä asenteina. Esimiehen on huolehdittava myös omasta työhyvinvoinnistaan.Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla on osa johtamista Työterveyslaitoksen sivuilta löydät lisää tietoa.

Tartuntatautilaki on uudistunut 1.3.2018. Tutustu tarkemmin aiheeseen Tehyn sivuilla.

1) Voiko työnantaja velvoittaa sinut ottamaan kausi-influenssarokotteen?

 

2) Ketkä osallistuvat yleensä työsuojelutarkastukseen ja miten esimiehenä valmistaudut tarkastukseen? Katso työsuojeluvalvonnan ohjeet ohjeet 1/2010

 

3) Työilmapiiriin vaikuttaa olennaisesti luottamukselliset ja avoimet suhteet työpaikalla. Miten esimies voi kehittää alaistaitoja?

 

On normaalia, että työpaikalla tulee välistä kähinää, sillä meillä kaikilla on mielipiteemme ja omat persoonalliset tapamme tehdä töitä. Työyhteisöissä esiintyvät ristiriidat voivat liittyä pieniinkin, työpaikan arkeen liittyviin asioihin. Myös eri kulttuuritaustat voivat aiheuttaa arvojen törmäyksiä.

Useimmiten kahnauksista selvitään omin neuvoin ja joskus asiat ratkeavat ihan itsestään. Tilanne voi kuitenkin kärjistyä niin pahaksi, että tarvitaan sovittelua.

Sovittelu on vapaaehtoinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Linkki on ohjattu Työterveyslaitoksen sivuille.

 

Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla on työnantajien, työntekijöiden ja yhteiskunnan yhteistyötä työssäkäyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Se perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön ja on menestyksellistä vain, jos kaikki keskeiset tahot ovat motivoituneita ja osallistuvat toimintaan.

 

Sisäilmaongelmien käsittely työpaikoilla

Työpaikan terveellinen sisäilma on edellytys turvalliselle ja tuottavalle työympäristölle. Huono sisäilma vaikuttaa terveysvaarojen lisäksi haitallisesti koko työyhteisön toimivuuteen ja ilmapiiriin.  Työnantaja on vastuussa siitä, että huonosta sisäilmasta ei aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle. Työsuojeluhallinnon verkkopalveluista löydät lisää tietoa.

 

Sisäilmaongelmien käsittely työpaikalla from tehypaov

 

Epäasiallisen käyttäytymisen käsittely työpaikoilla

 

Epäasiallisen käyttäytymisen käsittely työpaikoilla from tehypaov

Lisää aiheesta

Linkkivinkkejä

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) Yhteistyöllä riskit hallintaan johtamisen ja työntekijöiden osallistumisen avulla

Väkivallan uhka. Työsuojeluhallinnon verkkopalvelut. 2017.

 

Yksi vastaus artikkeliin “7. Työturvallisuus ja työterveyshuolto”

  1. testi sanoo:

    Kommentoidaas vähä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.